Dreierbiografier

Her ligger det korte biografier og endel lenker til mer informasjon om endel mer eller mindre kjente Dreiere

Johan F. L. Dreier (1775-1833)
Født i Trondheim, flyttet til Bergen i 1800/1801 og døde der av slag i 1833. Maler og tegnemester. Han er også opphavet til bruken av navnet Johan i slekten siden.

Gullsmedene Dreier - Benjamin Blostrup, Eilert Theodor og Bernhard Severin Dreier.
Far og sønner Dreier virket som gullsmeder i Trondheim. Min tipp-tipp-oldefar Benjamin Blostrup var bror av Johan F. L. Dreier.

Nikolay Peter Dreier (1772-1808)
Også kalt "Dreier på stubben". Kaptein Dreier er mest kjent for å sette livet til under i kamp mot svenskene på Trangen i 1808. Født på Fosnes i Nord-Trøndelag i 1772, og altså død 1808.

Lagmennene Dreyer - Peter Carstensen og Abraham med familier
Både far og sønn var lagmann i Trondheim, og satt svært godt i det etter den tids målestokk.

Lars Halvorsen Dreier var maler og vertshuseier og bodde på Smøla på slutten av 1700-tallet.

Dreier - Drejer - Dreyer?

Det er ikke sikkert at disse Dreierene er i slekt. En ting er sikkert - man skal ikke henge seg opp i skreivemåten av navnet. Først ved navnereformene tidlig på 1900-tallet ble slikt standardisert. Før dette var det opp til den som skrev ned navnet, som oftest prester, folketellere og journalister om de skrev navnet med i, j eller y.
Det skaper også usikkerhet at det var vanlig å ta etternavnene til kjente personer - slik at "vår eldste kjente slektning, Tørres Halfdorsen Dreier godt kan ha tatt navnet fordi det var et kjent forbundet med status.

Andre Dreier på 1700- og 1800-tallet.

Det er minst tre andre kjente Dreier-slekter - en handels-slekt i Bergen, en offisersslekt på Møre og en preste-slekt i Nordnorge. Det ser ikke ut som at vi har noen forbindelse med Bergens-slekten, og heller ikke Nordnorge-slekten, men slekten på Møre er mer interessant - der levde det en offiser Halvor Dreier som var i reproduktiv alder og gift på den tiden Tørres skal ha blitt født. Med datidens mangel på navneregler kan Halvor godt ha blitt til Halvdan/Halfvor eller omvendt.