Nicolay Peter Dreier

Kjent for å sette livet til i kampen mot svenskene

Født på Fosnes i Nord-Trøndelag i 1772,

og død på Trangen 1808.

Norske militærbiografier:
"Dreier, Nicolay Peter
F. ca. 1773 i Norge.
Sønn av <en god Kiøbmans Familie>
Et annet sted kaldes han <en liden Handels Mands Søn fra Landet, ydterst Raae og uviidende, endnu uden activite eller Fliid i Tienesten.>
Tjente først 1/2 år som uoff. til 26/9 1788, da han blev virk. fenr. ved 2. trondhj. nasj. inf. regt.
Ved omordningen fra 1/5 1789 blev han ved kgl. res. av 29. s.m. satt à la suite ved regt.et.
Seklnt. 20/4 1792, men ikke funnet plasert ved noe komp.
Prlnt. ved Størenske komp. 25/7 1794, men forflyttet til Eritsfjordske komp. i 1797, til F anittingske i 1799, til Sundlandske i 1801 og endelig til Gagnatske komp. 17/3 1807.
Kpt.s. kar. 14/12 1804ø
Ordre 10/1 1807: Kpt. Dreyer tilkjennegis kom generals, prins Carl av Hessens misfornøielse, med den av han uvitende skjøtesløshet og efterlatenhet i alt tjenesten vedkommende.
Virk. kapt. og chef for Hevne komp. 28/1 1808.
Dødelig såret i en trefning med svenskene 25/4 1808 ved Flisen elv i Solør efter å ha nedskutt mange fiender.
Død 29/4 s. å. <på Camp Pladsen i Soløer og ans efterladte Kone tillagt i hans Gage i Pension.>
Gift: Fikk i mail 1801 tillatelse til eksteskap med Henrika Lysholm Willer, f. 1778m datter av sogneprest til Beitstaden Jens Ochenius Willer og 1. hustru Bolette Tønder"

Lokal budstikke:
Staffelts Rapport om affairen ved Trangen.
I Dag Morges Klokken 7 1/2 blev mig meldt Fiendens Indrykkelse, jeg lod derpaa uoppholdelig det igaar beskrevne Pas ved Kjellaaen, hvor Skoven allerede forhen var nedhuggen, besætte med 2de Grenader-Divisioner under Capitain von Næglers Commando, og rykkede med det Øvrige frem mot Nyen, efterat jeg i Forveien havde ladet recognoscere, om det skulle være at befrygte, at flere Tropper end de alt indrykkende skulde komme efter, og da jeg i denne henseende havde faaet fyldestgjørende Efterretning, lod jeg de bag liggende Veie besætte og Patrouillere, rykkede derpaa frem over Flisen-elv med de øvrige Tropper, og efter 3 1/2 Times haard Fægting lykkedes det mig at tournere Fienden og komme ham i Ryggen. Capitain v. Dreier af det 2det Trondhjemske Regiment blev under Fægtningen dødeligen bleseret; hans Kone og Børn anbefales underdanigen Deres Høifyrst. Durchl. Forsorg. Vi have desuden mange Døde og Blesserede, hvis Tal endnu ei bestemt kan opgives.

Referanser: