Lagmennene Peder Carstensen Dreier og Abraham Dreier

Peder Carstensen Dreier

Peder Carstensen Dreijer jobbet fra 1663 i London som legionssekretær hos den danske gesand Simon Petkum, og var bl.a. med på fengslingen av Leonora Christine, grevinne Ulfeldt, og førte henne senere til Danmark. Fra 1664 jobbet han i den danske kancelli fram til han flyttet til Trondheim i 1668.

Peder Carstensen Drejer fikk i 1668 jobb i Trondheim etter anbefaling av bl.a. Peder Shumacher Griffenfeldt.

Han ble gift med Anna Catharina Stricht von Hoffermessel i Haag i 1667, og bodde sammen med henne i Trondheim fram til 1703, da han "paa grund av kancelliraadindens (konens) vanskelige gemyt" stakk til Danmark, og lot sin kone sitte igjen på gården Rønningen på Malvik utenfor Trondheim.
Anna var født på fortet Reclife i Brasil, der hennes far var kommandant, og man kan jo tenke seg at det kunne være litt fremmed for henne å sitte igjen som "gardskjerring" i Malvik med en slik bakgrunn.

Abraham Dreier

Abraham Dreier var sønn av Peder Carstensen Dreier.

Henrik Dreyer

Stjørdalsboka:

"Henrick Dreyer, f. 17/1 1642, d. 30/4 1726
Budde tidlegare på Forbord i Skatval.
Var sorenskriver i Stjør- og Verdal. Son til visesorenskriver Sten Dreyer, (sjå Sutterøya), som var bror til lagmann Peter Dreyer, (ungdomsven til Griffenfelt). Henrick Dreyer bygsla Medbroen av Erik Meinholt på værnes, og klagar i 1717 over "Dreyer ikke vil erkjende ham for sin rette landdrott".
Born:
Carsten Dreyer på Ydsti, (gr. nr. 145), f. 1668
Anne Kristine Dreyer

Sara Dreyer.

Sorenskriver Dreyer betaler i 1711 luksusskatt for sin "Peruque" (parykk) med 3 rdlr., for kona sin topp 3 rdlr. og for dottera sin topp 3 rdlr.
Tenarskatten same år er 15 rdlr, 1 ort 12 skilling. Koppskatt same år: for seg sjølv 4 rdlr. for kona 4 rdlr. for dottera 2 rdlr., ein tenestgut 1 rdlr., ei tenestegjente 1 rdlr. og for ein eldstad 64 skilling.
Lensmann i Stjødalen, Jakob Eriksen, bur på Medbroen i 1727."