Sources

1. Norsk Biografisk Leksikon, Edv. Bull og Einar Jansen, Bind III.
2. Per Nermo, "Re: SV: Dreyer familien," 8. mai 2000.
Jeg har forresten en Agathe Crantz, som g. seg med
sorenskriver i Fosen, Christopher Johansen Grøn, som
1. gang var g.m. Elen Hansdatter Ogman, mor til
Hans Ogman Grøn. som var 2. ektemann til
Elenora Sophie Dreyer, datter av Peter Carstensen Dreyer (over).

3. Einar B. Benjaminsen, "SV: SV: Dreyer familien," 8. mai 2000.
Denne Agathe som du har er datter til Albert og Ingeborg. De andre barnene
jeg har til Albert og Ingeborg er disse: Peder Crantz, født 1669 i
Trondheim. Han var sogneprest til Buksnes i Lofoten, gift med Mette Carthine
Richter, (min forfader). De hadde en annen sønn Johan Crantz, født i 1672 i
Trondheim. Han var sogneprest til Byneset utenfor Trondheim. De hadde også
en til datter, Ane Cathrine Crantz, gift med Fredrik Mejer i Eidanger. Ane
Cathrine døde i 1749.

4. Lars Steinar Hansen, "Re: E: Lagmann Dreier i Trondheim," 1. juni 1998.
5. Lars Steinar Hanssen, "Re: SV: Dreyer familien," 9. mai 2000.
6. Lars Steinar Hanssen, "Re: Dreyer-familien," 10. mai 2000.
>Altså er Ingeborg søster av lagmann Peder Carstensen Drejer,f 1628 på
>Jylland og Sten Carstensen Drejer?

Det ser slik ut, ja. Og av Henrik Dreyer, sorenskriver i Stjør- og
Verdal.

Contents * Index * Surnames * Contact
Created 14 May 2000 by Reunion, from Leister Productions, Inc.