Dreierslekten

Her ligger slektstreet til familien Dreier.

Slekten til lagmennene Dreier ligger også her, samt en oppsummering av Dreierene i Wilhelmine Brandts verk Slægten Benkestok. Det er ikke bevist noen koblinger mellom disse tre Dreier-slektene, men flere av disse trærne har store hull. Slekten etter lagmennene sprer seg ut over hele midt-norge på 1700-tallet, så noen av dem kan være i slekt med Tørres Dreier - den eldste i "vårt" tre.

Samlede kilder:

Kommentarer mottas gjerne til morten@dreier.no.