Lars Halvorsen Dreier

Smølaboka:

"Målaren Lars Halvorsen Dreier fekk bygselsbrev på Oterholmen av sokneprest Søren Hagerup Holck den 8. april 1794.
Det var protest mot dette av William Rennie på Kyrhaug, som kunne legge fram bygselsbrev på Oterholmen for seg og kona på livstid, utgjeve i 1786 av hr. Jens Lemvig Bull.
Dei må ha blitt enige om dette, for like etter, 22 juni 1794, fekk Lars Dreier kjøpe husa på Oterholmen for 155 riksdaler av Willian Rennie. I 1801 var Lars Dreier 46 år og kona Ingeborg Hansdatter 32 år. Ingen born er nevnt, men de hadde 2 fosterborn, Marta Estensdotter 1 år, og Isak Ingebrigtsen 9 år. Lars Dreier var gjestgjevar og hadde 4 tenarar. I 1802 selde lars Dreier husa på Oterholmen til Ole Simonsen Qvarmen i Trondheim for 350 riksdaler."