Morten Dreier

Personalia
Fullt navn: Johan Morten Dreier
Fødselsår: 1969
Sivilstatus: Gift med Elisabeth J. J. Dreier
Hvem er han?
Har vært tilkynttet NTNU siden 1995 - som både student og ansatt. Jeg har jobbet med mange ting ved NTNU - brukerstøtte, programmering, systemdrift, timelærer, studentassistent, vitenskapelig assistent, videoredigering og til slutt som øvingsleder ved IDI med ansvar for ansettelse og oppfølging av studentassistenter og vitenskapelige assistenter.
Har også jobbet som deksjef i NRK og som ansvarlig for softwareutvikling hos Grep as.
Jobber nå som prosjektleder ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin ved St. Olavs hospital, og deltar og leder der forskjellige utviklingsprosjekter for senteret.
Hva kan han?
Jeg har holdt gruppeundervisning og veiledning i driverse Pascal-varianter (Turbo-, Think-, CodeWarrior og Delphi), Java, UML, Booch, HyperTalk, SmallTalk, enkel assambler og Flash.
Jeg har programmert i Basic siden 1984, Pascal siden 1987 og php og java siden 1997, og har i mange år levd av å programmere i objektorientert php. Har også i korte perioder programmert i diverse C-varianter (c,c++,objective-c). Av databaser har jeg jobbet mest med MySQL, Oracle og Postgres.
Jeg har erfaring med deltakelse i relativt store programmerignsprosjekter - slik som fagweb(ntnu),fppu(plu/ntnu), innsida(ntnu) og diverse intranett(Grep as). Jeg har også erfaring som prosjektleder i fppu-prosjektet og noen av prosjektene hos Grep as.
Jeg har også jobbet med drift av Windows, MacOS og Linux/Solaris siden 1995.
Jeg har jobbet mye med digital video - både ved NTNU og i NRK. Jeg har da jobbet på både Mac og Windows med programmene Adobe Premiere og Final Cut Pro, og administrert Real, WindowsMedia og QuickTime video-servere, samt vært ansvarlig for live-streaming av enkelte konferanser ved NTNU og andre steder. Jeg har også jobbet som forskningsassistent for Arvid Staupe (Idi/NTNU) med å lage (inter)aktivt innhold med video i forbindelse med kurset Operativsystemer.
Arbeidserfaring

Tid

Sted

sept 06 - mai 12 Master i Health Informatics deltid ved NTNU
okt 04 - Prosjektleder IKT Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital
sept 04 - okt 04 Nettsted og publiseringssystem for egotrips
jan 02 - okt 04 Ansvarlig for systemutvikling hos Grep as
sept 01 - des 02 Programmerer hos Grep as
sept 01 - des 01 50 % stilling som øvingskoordinator ved IDI
jun 01 - aug 01 Systemutvikling for innsida.ntnu.no
jan 01 - mai 01 50 % stilling som øvingskoordinator ved IDI
aug 00 - des 00 Øvingsleder mnfit213 - Objektorientert systemutvikling.
mai 00 - aug 00 Systemutvikling - "Eksperter i Team" for IT-avdelinga ned NTNU
jan 00 - mai 00 Studass Biblioteksorientert Informatikk
aug 99 - des 99 Øvingsleder Datastøttet læring
mars 99 - sept 99 Påbegynt hovedfag i Informatikk
mars 99 - sept 99 Systemutvikling for studieavdelinga ved NTNU RFU - Realfagsuniversitetet.
jan 99 - juni 99 Øvingsleder og studass mnfit213 - Objektorientert systemutvikling.
sept 98 - des 98 Studass mnfit100 - Basisfag informatikk.
jan 98 - mai 98 Øvingsleder og studass Algoritmer og Datastrukturer
sept 97 - sept 98 Systemutvikling på FagWeb for IT-avdelinga ved NTNU
sept 97 - des 97 Øvingsleder Innføringskurs i Informatikk
sept 97 - des 97 Studass it161 EDB og Samfunn
juni97 - sept97 Desksjef og ansvarlig for digitale media ved NRK og SOLs ValgWeb97-prosjekt, vinner av MINT-prisen.
mars97 - jan98 20 % vikariat som ingeniør NTNU ITEA/DESK avd. Dragvoll
feb97 - sept97 Webmaster på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap avdeling Lade
jan 97 - mai 97 Studass Algoritmer og Datastrukturer
aug 96 - des 96 Studass Innføringskurs i Informatikk
jan 96 - jun 98 Tilknyttet NTNU Institutt for Pedagogikk med opplæring og drift av oppringt samband.
april 95 - des 97 20% stilling for NTNU ITEA/DESK med brukerstøtte Mac
aug 96 Påbegynt mellomfag ved Institutt for Informatikk.
mai - aug 96 100% vikariat ved NTNU Institutt for Informatikk med drift Mac & UNIX
jan - mai 96 20% stilling for NTNU Institutt for Informatikk med drift Mac & Windows
nov 95 - jan 96 Designet NRK P1's første web-sider
aug 95 - aug 96 Kampanjemedarbeider for Apple Computer.
aug 1995 Påbegynt grunnfag ved Institutt for Informatikk, NTNU
mai 1995 Autorisasjonskurs som tekniker hos Apple Computer
1995 Tekniker/selger hos OfficeLine Høyskoledata as
1994 - 1995 Tekniker/selger i Computrade ans
1993 Oversetting for EuroTalk ltd.
1992 - 1994 Sivilarbeider som studiesekretær
1990 - 1992 Elektro Grunnkurs og Sterkstrøm VK1 på Brundalen Videregående.
1990 - 1991 Div oversetterjobbing for Pedagogisk Programvaresenter.
 1988 - 1990  Stålarbeider Schreiner Fleischer.


Last modified: Mon Feb 2 14:41:23 MET 2004