Mac-historikk

Først en artikkel av Bruce Horn, som er en pioner både fra Xerox Park og Apple, deretter et svar fra Jeff Raskin, og enda et.

Disse artiklene sier mye om hvordan ting ble til hos Apple i de første årene.


Last modified: Mon Mar 3 21:47:55 MET 1997